EN HU

Zvukotesná kabína

Do skupiny tlmiacich krytov a protizvukových tienidiel patrí aj špeciálne riešenie, keď sa neizoluje zdroj zvuku, ale pre samotného človeka sa vytvorí pracovisko v izolovanej kabíne.

Použitie kabíny je vhodné za týchto podmienok:

Izolčné kabíny sú v závislosti od ich funkcie:

Podľa 5. prílohy skupinového nariadenia 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM pri pracovných úkonoch vyžadujúcich zvýšenú pozornosť, v prípade zvukotesných kabín a pozorovacích kabín nesmie A hladina intenzity zvuku, ktorému je pracovník vystavený, presahovať 65 dB(A), a to ani bez použitia ochranných pomôcok.

Pri stavbe kabín treba v každom prípade prihliadnuť na nasledovné body:

Naši kolegovia majú viac než desaťročné skúsenosti so znižovaním hluku na pracovisku. V prípade otázok spojených s tlmením zvuku kontaktujte našich kolegov.