EN HU

Zníženie hluku

Postaráme sa o kompletné riešenie problémov z hlukom a vibráciami v priemyselných priestoroch, na pracoviskách, v okolí priemyslených budov, v domácnostiach (tlmiace kryty, protihlukové steny, strojové kabíny, tlmiace jednotky, predsteny, plánovanie a realizácia podhľadov) počnúc od merania zvuku po technické riešenia.

Prvý krok pri znížení hluku je, pokiaľ nebol stanovený plán na zníženie hluku, stanovenie potrieb a zdrojov hluku. Počas obhliadky analyzujeme skupiny zdrojov hluku, respektíve dominantné zdroje hluku.

Po určení dôležitosti zdrojov hluku a miery zníženia hluku nasleduje stanovenie možností zníženia hluku (vzhľadom na technologické riešenia, bezpečnosť, statiku a náklady).

Po dohode so zadávateľom dohodnuté riešenie problému zrealizujeme pomocou nášho odborného pracovného tímu. Pri realizácii radi pouzívame naše výrobky, vždy však prihliadame aj na to, aby sme dospeli k najvhodnejšiemu riešeniu.

Počas prác spojených so znížením hluku a pred odovzdaním diela priebežne potvrdzujeme na základe kontrolných meraní (kontrola úrovne hluku v okolí, kontrola hluku na pracovisku), že vytýčené zdroje hluku už nie sú dominantné zdroje hluku.