EN HU

Tlmenie vibrácií

Tlmenie vibrácií

V obytných a priemyselných priestoroch nevhodne inštalované stroje a zariadenia šíria vo svojom okolí nežiadúce vibrácie. Kvôli vibráciám prechádzajúcim do stavebnej konštrukcie vznikajú na pracovisku problémy s vibráciou alebo s ňou spojeným hlukom. V obytných priestoroch je výkon zariadení vo všeobecnosti menší než v priemyselných priestoroch. Z praxe vieme, že zle inštalované zariadenia v bytoch vytvárajú najmä hluk. Kvôli neustálej mechanizácii a zvýšeným nárokom sa vhodná izolácia zariadení stala každodenným problémom.

Rezgéscsökkentés üzemi területeken

Z praxe vieme, že v prípade zariadení v priemyselných priestoroch sa dbá viac na tlmenie vibrácií už počas inštalácie zariadenia. Protivibračné podložky, úchytky v priemyselnom prostredí väčšinou po čase stratia svoju schopnosť tlmiť vibrácie, a v tom prípade je opodstatnené zariadenie znovu odizolovať. Prítomné, avšak nie dokonale fungujúce riešenia treba vymeniť za vhodne dimenzované riešenia tlmenia vibrácií.

Tlmenie vibrácií

Tlmenie vibrácií v obytných priestoroch

Tlmenie vibrácií strojárskych zariadení

Zo skúseností vieme, že v prípade strojov a zariadení inštalovaných v obytných priestoroch väčšinou nie je postarané o vhodné tlmenie vibrácií, a preto sa pri používaní strojov a zariadení stávajú vibrácie prechádzajúce do stavebnej konštrukcie a vytvárajúce hluk zdrojom neustálych sťažností. Najlepším riešením je vhodné, na mieru šité tlmenie. Ukotvenia a podložky stroja, ktoré netlmia vibrácie, treba vymeniť za konštrukcie tlmiace vibrácie.

Tlmenie vibrácií na potrubiach, vedeniach

Ďalším, často sa vyskytujúcim problémom spojeným s hlukom v obytných priestoroch, sú vibrácie, ktoré vznikajú na potrubiach a vedeniach kvôli prúdeniu. Tie prechádzajú do stavebnej konštrukcie budovy a vzniká hluk. V takomto prípade treba obaly a úchytky potrubí vymeniť za také, ktoré tlmia vibrácie. Z praxe vieme, že problémom nie je iba obal a uchytenie potrubí, ale aj to, že sa potrubia a vedenia často dotýkajú stien a stavebnej konštrukcie. V záujme tlmenia vibrácií treba venovať prevodom cez steny zvýšenú pozornosť.

Naši kolegovia majú viac než desaťročné skúsenosti s tlmením vibrácií. V prípade otázok spojených s tlmením zvuku kontaktujte našich kolegov.