EN HU

Protihluková stena

Protihluková stena

Sme obklopení rôznymi zdrojmi hluku. Ide o priemyselné zdroje (ventilátory, chladiace zariadenia, kompresory, atď.) a dopravné zdroje (osobné autá, nákladné autá, železničné vagóny, lode, lietadlá).

Zníženie hluku dopravných vozidiel

Zvýšeným využitím cestnej a železničnej nákladnej prepravy a budovaním dlhších diaľníc a motorových ciest sa zvýšil aj dopyt na riešenie problémov spojených so znížením hluku. Riešením na zníženie hluku produkovaného lineárnymi zdrojmi hluku akým je dopravný hluk, je protihluková stena. Protihluková stena je najúčinnejšia, ak je umiestnená čo najbližšie ku zdroju hluku.

Zníženie priemyselného hluku

Zníženie hluku z prostredia pomocou protihlukovej steny

Priemyselný hluk sa dá najúčinnejšie znížiť pomocou krytu, avšak značnú časť zdrojov hluku kvôli potrebnému chladeniu a odvetraniu nie je možné úplne zakryť krytom. Okrem toho sa stáva, že kvôli umiestneniu zdroja hluku nie je možné vytvoriť vhodný kryt či obal, a v tomto prípade predstavuje vybudovanie protihlukovej steny riešenie. Protihlukové steny však dokážu znížiť hluk iba za určitých okolností v závislosti od vzdialenosti od zdroja hluku a od výšky protihlukovej steny.

Zníženie hluku na pracovisku pomocou protihlukovej steny

Vo výrobe a na pracovisku majú protihlukové steny a paravány najmä funkciu odizolovať prevažne tiché pracovné prostredie od hlučných činností. Okrem toho sa vynikajúco hodia na „rozkúskovanie“ inak z akustického hľadiska nevýhodných jednopriestorových miestností na členený priestor.

Naši kolegovia majú viac než desaťročné skúsenosti so znižovaním hluku z prostredia a na pracovisku. V prípade otázok spojených s tlmením zvuku kontaktujte našich kolegov.