EN HU

Kryty strojov

Kryty strojov

Ďalšou možnosťou na tlmenie zvuku je obalenie zdrojov hluku krytom. Obalenie strojov a zariadení je rozšírené riešenie dodatočného pasívneho tlmenia zvuku, ktoré sa volí predovšetkým na tlmenie zvuku takých strojov či zariadení, ktoré si nevyžadujú pravidelnú obsluhu, sú polo- alebo plne automatizované. Je však dobré urobiť rozdiel medzi akustickým tvarovaním obalu stroja a obalením stroja krytom na tlmenie zvuku.

Obalenie stroja

Obal stroja je obal, ktorý pokrýva stroj a pozostáva z jednotlivých častí spojených so strojom.

Kryt stroja

Kryt stroja je konštrukcia, ktorá je umiestnená na určitú vzdialenosť od stroja, nie je s ním spojená a má výlučnú funkciu tlmiť zvuk vychádzajúci zo stroja. Terminológia rozlišuje medzi úplným a čiastočným krytom. Kým úplný kryt tlmí zdroj zvuku zo všetkých strán, čiastočný iba z určitej strany. Čiastočné obalenie treba plánovať tak, aby v mieste nasadenia tlmilo čo najväčšie množstvo hluku.

Miera tlmenia zvuku pri použití krytu závisí od schopnosti obalového materiálu izolovať zvuk, od schopnosti vnútornej časti krytu pohltiť zvuk (použitím vhodných materiálov pohlcujúcich zvuk) a najmä od povrchu otvorov a štrbín, ich akustického ošetrenia.

Kvôli veľmi nežiadúcemu vplyvu otvorov a štrbín na izoláciu treba pri obalení stroja všetky otvory, dvere, okná, vetracie otvory dôkladne izolovať tlmiacim materiálom.

Úplné obalenie nie je vždy možné vo všetkých prípadoch, ale často sa dá už aj ohraničením zdroja hluku a čiastočným obalením dosiahnuť významné výsledky.

Pri obalení krytom sa môžu vyskytnúť tieto akustické chyby:

Kryty strojov

Šírenie zvuku cez steny krytu

Pri obalení zariadenia treba zvoliť materiál zodpovedajúci očakávanej miere tlmenia zvuku.

Šírenie zvuku kvôli nevhodnému tesneniu

Šírenie hovoreného slova

Naši kolegovia majú viac než desaťročné skúsenosti so znižovaním hluku z prostredia a na pracovisku. V prípade otázok spojených s tlmením zvuku kontaktujte našich kolegov.