EN HU

Akustika miestnosti

Z hľadiska akustiky miestnosti považujeme výrobné haly, kancelárske priestory, prednáškové sály a spoločenské miestnosti za dobré, ak stupeň nepriezvučnosti miestnosti (a teda aj merateľný čas dozvuku v miestnosti) zodpovedá funkcii miestnosti. Čas dozvuku je čas, ktorý uplynie v miestnosti (uzavretom zvukovom priestore) od momentu ukončenia zvuku, kým nedosiahne úroveň jednej milióntiny zvukovej inzenzity, tlak zvuku o 60 dB. Proces dozvuku určujúci čas dozvuku je dôležitou charakteristikou akustiky miestnosti. V záujme dobrého ozvučenia a zrozumiteľnosti je v miestnosti potrebný určitý dozvuk. V obytnej izbe je prijateľný čas dozvuku 0,5 až 0,1 s, v koncertnej sieni medzi 1,4 a 2,2.

Počas plánovania akustiky miestnosti sa na dosiahnutie zmeny akustiky alebo na ovplyvnenie času dozvuku často používa:

Priemyselné budovy, výrobné haly

Na akustiku výrobných budov a priestorov sa vzťahujú predpisy ohľadom izolácie zvuku a vibrácií. V priemyselných budovách je najdôležitejšie, aby boli zamestnanci chránení pred zhoršením sluchu, pomocou definovania najvyššieho prípustného tlaku zvuku. V praxi vidíme, že ak sa vo výrobnom prostredí zníži hladina hluku, produktivita sa zvýši. Dôvodom je, že sa človek dokáže lepšie sústrediť na robotu v prostredí s dobrou akustikou. Plánovaním akustiky je možné dosiahnuť vhodné pracovné prostredie.

Kancelárske priestory

V prípade kancelárskych priestorov sa ako činiteľ prostredia takmer vždy uvádza hluk ako najrušivejší faktor. Kancelárske zariadenia sú dnes oveľa tichšie než pred 10-20 rokmi, avšak počet kancelárskych zariadení za posledné roky veľmi vzrástol, bežná hladina hluku ostala takmer rovnaká, alebo sa zvýšila. Okrem týchto zdrojov hluku v kanceláriách sa väčšina ostatných zdrojov hluku týka ľudí a ich činností (rokovania – osobné alebo telefonické, kroky, buchnutie dverí). Aj tieto značne ovplyvňujú vhodné kancelárske prostredie. Plánovaniu a vytváraniu akustiky miestnosti sa treba venovať so zvýšenou pozornosťou, aby sa zamedzili negatívne vplyvy.

Koncertné sály, štúdiá

Podujatia, koncerty a pod. zanechajú dobré a príjemné spomienky iba v prípade, ak mala miestnosť vhodnú akustiku. To isté platí aj pre štúdiá. Ak štúdio nemá vhodné akustické parametre, nie je v ňom možné nahrať kvalitnú nahrávku. Stavbe koncertných sál a zvukových štúdií musí predchádzať plánovanie akustiky miestnosti.

Naši kolegovia majú viac než desaťročné skúsenosti s akustikou miestností. V prípade otázok spojených s tlmením zvuku kontaktujte našich kolegov.