EN HU

Vitajte

Spoločnosť TechFoam Hungary Kft. bola založená roku 2007 a je v 100% vlastníctvom maďarských podnikateľov. Naša spoločnosť sa zaoberá v prvom rade s maloobchodným a veľkoobchodným predajom výrobkov na tlmenie zvuku a vibrácií, respektíve s poradenstvom v tejto oblasti. Nosnými výrobkami nášho portfólia zvukovo-izolačného materiálu sú tlmiace peny, izolačné plsti a rôzne tlmiace pláty. Pre našich zákazníkov poskytujeme riešnia pre bežné ako aj mimoriadne prípady použitia zvukovej izolácie.

V rámci neustáleho rozvoja našej spoločnosti sme sa v lete 2011 presťahovali do budovy s rozlohou 300 m2 na adrese Felsőcsatári út 15, 1183 Budapest, ktorá zastrešuje štúdio, predajňu a sklad. Kladieme veľký dôraz na to, aby nami predávané materiály mali jednoduché použitie. Pre našich zákazníkov zároveň ponúkame odbornú pomoc pri výbere najvhodnejších výrobkov, surovín a poradenstvo pre fyzické osoby ako aj podnikateľov ohľadom otázok spojených s prípravou výroby.

Pre lepšie využitie možností na trhu sme na jar 2013 otvorili novú pobočku v meste Veszprém, kde TechFoam Hungary Kft. pomocou svojich odborníkov, registrovaných v Komore inžinierov Maďarskej republiky ako aj Úrade pre verejnú hygienu (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal), poskytuje popri obchodnej činnosti aj úzko súvisiace, nové kvalitné služby s rýchlou a flexibilnou administráciou.

Cieľom našej internetovej stránky je oboznámiť návštevníkov so službami, ktoré poskytujeme, a predstaviť nami predávané výrobky, suroviny ako aj oblasti, pre ktoré ponúkame riešenia tlmenia hluku a vibrácií.

Naša spoločnosť, ako výlučný distribútor tlmiacich materiálov firmy Hanno Werk GmbH & Co. KG, úspešne využíva priame spojenie s výrobcom na zrealizovanie individuálnych požiadaviek našich zákazníkov ako aj na možnosť konzultácie s výrobcom. Našou zásadou je systém flexibilnej cenotvorby v závislosti od množstva, s ktorou Vám určite vyjdeme v ústrety.

TechFoam Hungary Kft. v súlade s očakávaním domáceho trhu kladie popri maloobchodnej činnosti veľký dôraz aj na vybudovanie veľkoobchodnej a distribučnej siete, respektíve na získanie práv výlučnej distribúcie výrobkov od výrobných firiem. Na základe tohto sme vypracovali systém cenotvorby v závislosti od možstva, pomocou ktorého dokážeme podporiť krátkodobú ako aj dlhodobú konkurencieschopnosť našich predajcov, respektíve v prípade odberu väčšieho množstva zákazníkom garantovať lepšie ceny.

Očakávania našich zákazníkov určujú našu činnosť, výrobky špičkovej kvality, neustály vývoj výrobkov a najlepší pomer ceny a kvality sú pre nás zárukou spokojnej a dlhodobej spolupráce. Radi sa podelíme o svoje vedomosti počnúc od odborných zákazníkov po fyzické osoby, ktoré navštívia našu internetovú stránku s cieľom nájsť riešenie na zamedzenie rušivých zvukov v domácnosti alebo pri nejakej konkrétnej činnosti. Popri bežných miestach využitia našich výrobov sa čoraz viac sústreďujeme na prevenciu, pri použití v priemysle sa snažíme o spoluprácu hneď od fázy plánovania, aby sa hneď od počiatku zamedzilo prípadnému vzniku problémov s tlmením zvuku a vibrácií, takto našim zákazníkom nemusíme ponúkať „dodatočné“ riešenia.

V prípade otázok, problémov spojených s tlmením zvuku alebo vibrácií či ohľadom našich služieb, respektíve v záujme lepšej ceny sme Vám k dispozícii! Sme presvedčení, že hlukové znečistenie je jednou z najdôležitejších otázok znečistenia životného prostredia, ktoré ovplyvňuje naše zdravie rovnako ako znečistenie ovzdušia či vody, a veríme, že patričnou starostlivosťou a odborným prístupom je možné problémom spojeným s hlukom a vibráciami predísť, respektíve ich dlhodobo odstrániť k spokojnosti spoločnosti.

Naše zásady

TechFoam Hungary Kft. je otvorená novým technológiám, dbá o ochranu životného prostredia a dlhodobú spoluprácu. Pri našej každodennej činnosti máme na zreteli kvalitu vykonanej práce a spokojnosť zákazníkov.

Naša spoločnosť predáva v prvom rade také výrobky, ktoré ponúkajú riešenia na prevenciu alebo zamedzenie problémov s tlmením zvuku alebo vibrácií jednoduchým spôsobom šetriacim životné prostredie. Hlavným cieľom účinného tlmenia zvuku je absorbcia zvukovej energie zdroja zvuku. Veľmi dôležitý je aj spôsob použitia výrobkov, vhodné poradie vrstiev ako aj kvalita povrchu. V záujme dosiahnutia najlepšieho výsledku Vám zadarmo ponúkame rýchle a odborné poradenstvo.

Pri našej každodennej práci sa snažíme o ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. Sledujeme a integrujeme nové techniky do každodennej práce.

Radi Vám poradíme aj osobne na oboch našich pobočkách, kde poskytujeme garantovane kvalitné služby a výrobky.